นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของในโอกาสที่ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มให้กับจุดบริการประชาชน

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อปพร. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้การต้อนรับนายนิวัต ที่ปรึกษา ประธานกต.ตร. สภ.เชียงของ กรรมการกต.ตร.สภ.เชียงของ พ.ต.ท.เด่นชัย มีสุข รองผกก.(ป)สภ.เชียงของ และพ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่านตวจคนเข้าเมืองเชียงแสน(เชียงของ) ในโอกาสที่ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมมอบน้ำดื่ม กาแฟ เครื่องดื่มให้กับจุดบริการประชาชนดังกล่าวด้วย