นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกันประดับตกแต่งรถแห่ขบวนพระเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อนำเข้าร่วมขบวนแห่พระ 100 องค์ อำเภอเชียงของ

วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และ

นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ร่วมกันประดับตกแต่งรถแห่ขบวนพระเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อนำเข้าร่วมขบวนแห่พระ 100 องค์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ 13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ประจำปี 2565