นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณทล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เข้าประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงของ และ การประชุม คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย

นายฐ์มณทล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เข้าประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงของ และ การประชุม คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว อำเภอเชียงของ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ เมื่อเวลา 09.00 น. โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในที่ประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ห้วหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบลอำเภอเชียงของ เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน