นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับชุมชนบ้านในเวียง หมู่ 2 ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เจ้าพ่อผาถ่าน ณ ลานท่าผาถ่าน

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับชุมชนบ้านในเวียง หมู่ 2 ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว เจ้าพ่อผาถ่าน ณ ลานท่าผาถ่าน โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย การแสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการขอขมากรรม ฯลฯ