นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐฺ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนในการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย

นายฐฺ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนในการลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รองปลัดเทศบาล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ ดร.ศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ และ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมการลงนามในครั้งนี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ