ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานอื่น

ลำดับหัวข้อหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชีย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)23/11/256524/11/2565
2ราคากลางวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย21/11/256524/11/2565
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)23/11/256524/11/2565
3ราคากลางอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)21/11/256524/11/2565
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเขียะ-อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย31/10/256524/11/2565
5ราคากลางถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาบทางบ้านเขียะ-อ่างเก็บน้ำห้วยเขียะ บ้านเขียะ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดอนชัย31/10/256524/11/2565