โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งช่วงเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน

วันพหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

จัดกิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งช่วงเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้

ระดับอนุบาล 3 กิจกรรมกระโดดซิกแซก

ระดับชั้นอนุบาล 2 เดินสไลด์

ระดับชั้นอนุบาล 1 เดินตามเส้น

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฝึกทักษะการทรงตัว ความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อขา ซึ่งทำให้เด็กนักเรียนได้รับความสนุกสนานและสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างมีความสุข