พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล นำคณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมงานในครั้งนี้