พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วยภริยา ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ จิตอาสาพระราชทาน องค์กรเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำคณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมพิธีดังกล่าว