พิธีทำบุญเปิดอาคารโอทอป (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล สภ.เชียงของ ชป.กร.314.กล.ผาเมือง การประปาส่วนภูมิภาคเชียงของ ฯลฯ จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารโอทอป(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆและเป็น"ศูนย์เรียนรู้คนสามวัย"ต่อไป