พิธีสืบชะตาเมืองเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09:11 น.

พิธีสืบชะตาเมืองเชียงราย จัดโดยจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 จุด (ทั้ง 4 ทิศ รวมศูนย์กลาง ณ ในตัวเมืองเชียงราย ณ วัดพระสิงห์ อีก 1 จุด) ในตัวเมืองจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน ส่วนอีก 4 โซน จะมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี อำเภอเชียงของเป็นเจ้าภาพในโซนตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล  อำเภอพญาเม็งราย ซึ่งได้ประกอบพิธี ณ วัดสบสม บ้านสบสม หมู่ 3 มี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ      เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

พร้อมด้วย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี