พิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล สภ.เชียงของ ชป.กร.314.กล.ผาเมือง การประปาส่วนภูมิภาคเชียงของ ฯลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อาคารโอทอป บ้านหาดไคร้ เพื่อเปิดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้สูงวัยได้หัวเราะ คลายเครียดและทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุขต่อไป