มหกรรมของกิ๋นลำและของดีเมืองเจียงของ ครั้งที่ 16

เมื่อค่ำคืนวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ลานท่าผาถาน บ้านวัดหลวง/บ้านในเวียง หมู่ 2 ตำบลเวียง

อำเภอเชียงของ ชมรมร้านอาหารอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดงานมหกรรมของกิ๋นลำและของดีเมืองเจียงของ ครั้งที่ 16

โดยจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน(16-17-18 ธันวาคม 2565) ในโอกาสนี้

นายวราดิศร อ่อนนุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ภายในงานประกอบด้วย

1.พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหาร "อาหารสะอาด รสชาดิอร่อย" ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์

2. การประกวดรำวงน้อนยุค 8 ทีม 7 ตำบล

3.การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น และอาหารที่หลากหลาย และของดีเมืองเจียงของ ของสมาชิกชมรมฯ พร้อมทั้งอาหารจาก สปป.ลาว

4. การออกร้านมัจฉากาชาด และจำหน่ายสลากลุ้นทอง ของกิ่งกาชาดอำเภอเชียงของ

5. การแสดงดนตรีสด จากวงนางแล 7

ซึ่งงานนี้ได้รับการสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย