ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดสดประตูชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายคณะผู้บริหาร กองช่าง กองคลัง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลรายละเอียดโครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดสดประตูชัย บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ตำบลเวียง เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)/ และประกอบการจัดทำเทศบัญญัติ 2566