ส่งนายชยภูมิ สีเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลแม่สรวย

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่สรวย ได้ให้การต้อนรับ คณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการ พร้อมด้วย นายมานพ เทพกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวอรพิน โกเสนตอ ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมพนักงานและลูกจ้าง เพื่อไปส่ง นายชยภูมิ สีเขียว ผู้อำนวยการกองช่าง ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ณ เทศบาลตำบลแม่สรวย