ส่งนายสมศักดิ์ ไพยะราช นายช่างโยธาชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในโอกาสที่ได้เดินทางไปส่งนายสมศักดิ์ ไพยะราช นายช่างโยธาชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสงกรานต์ โสภามา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ได้ให้การต้อนรับ