เทศบาลตำบลเวียงเชียงของรับมอบ โรงสูบน้ำแรงต่ำ-บนแพเหล็กโครงสร้างเหล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย

นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล

นายวุฒิกร บริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ/รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด เข้ารับมอบ โรงสูบน้ำแรงต่ำ-บนแพเหล็กโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในงานด้านสุขาภิบาล งานด้านบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย