เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงตรวจสอบและปรับแนวทุ่นให้แข็งแรงและสอดคล้องกับระดับน้ำโขง

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงตรวจสอบและปรับแนวทุ่นให้แข็งแรงและสอดคล้องกับระดับน้ำโขง ที่นายกสุกัญญา ที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารได้ร่วมลงพื้นที่ในการอำนวยการไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อป้องกันอันตรายจากการลงเล่นน้ำในเขตน้ำลึก