เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงของ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงของ ประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ ณ บ้านพักนายอำเภอ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2565