เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการให้บริการประชาชน ต่อไป