เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เชิญชวนร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดศรีดอนชัย หมู่.12