เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา  ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ

พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายนาวินโย เทพกิจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการ กองการศึกษา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประกอบพิธีถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์