โครงการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงของ

โครงการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเชียงของ                โดย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา"การรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนน" ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจตระเวณชายแดน 326 ส่วนแยกบ้านโจ้โก้ โดยเป็นการดำเนินการทาสีทางม้าลาย บริเวณร้านค้าธนพิริยะ สาขาเชียงของทั้งนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย        นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงของเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงกัน