โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการ และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้น ในวันที่ 20-21-22 ธันวาคม 2565 โดยมีขบวนพาเหรดตั้งขบวนแถวหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายกลาง เข้าสู่สนามการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลวิทย์) ในโอกาสนี้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลาย ประเภท เช่น ชนะการแข่งขันแชร์บอล ที่ได้ลงแข่งขันกับโรงเรียนบ้านหัวเวียง เป็นต้น