โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วม สำหรับโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพผู้สูงอายุ มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อีกทั้งยังมีกิจกรรมแลกของขวัญสำหรับนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่มอบของรางวัลพิเศษให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้