โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์และการปกป้องเด็กและเยาวชนจากความรุนแรง ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ เชียงราย

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์และการปกป้องเด็กและเยาวชนจากความรุนแรง ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ เชียงราย โดยมี ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายวุฒิกร บริบูณร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน