โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ คณะครู นักเรียน โดยจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพร พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นแก่นักเรียนแต่ระดับชั้น และการแสดงของเด็กนักเรียน เป็นเสร็จพิธี