ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สำหรับอาหารเมืองเหนือวัตถุดิบจากปลา “ลาบปลา” (ไม่จำกัดชนิดปลา)