พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรทางศาสนา ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ต.เวียง

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรทางศาสนา ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร