Free run sunday @ Chiangkhong Season 5

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 6.00 น. ณ เส้นทางระเบียงโขง บริเวณหน้าทีชเชอร์แคมป์ โรงเรียนบ้านหัวเวียง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และนายนครินทร์ ศิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมรถกู้ภัย ประจำจุดเส้นทางระเบียงโขงหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ 7 เพื่ออำนวยความสะดวกงานวิ่ง free run sunday @ Chiangkhong Season 5 ในโอกาสนี้ นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง โดยเริ่มวิ่งจาก ระเบียงโขงหน้าทีชเชอร์แคมป์ เลียบแนวระเบียงโขง ผ่านหน้า วัดพระแก้ว วัดหลวง วัดสบสม วัดหาดไคร้ และกลับตัวที่ รูปปั้นปลาบึกสีทอง ระยะทาง 7, 14, และ 21 กม (1,2 และ 3 รอบ) ตามลำดับ ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง facebook วิ่งระเบียงโขง#2 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ