การประกวดธิดากาดกองแก้ว (นางฟ้าจำแลง) ครั้งที่1 บ้านเวียงแก้ว

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 18 .00 น. นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงของ ได้รับมอบหมายจากนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพีธีเปิดงาน การประกวดธิดากาดกองแก้ว (นางฟ้าจำแลง) ครั้งที่1 บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายฯ โดยมีนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางฐิติรัตน์ เรวรรณ์ ประธานกาดกองแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมงานครั้งนี้อย่างมากมาย ทั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นตามโครงการพัฒนาศักยภาพถนนคนเดินในเขตเทศบาล เพื่อให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ