การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565