ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยแรก ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมัยแรก ประจำปี 2566