การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 ณ ลานท่าผาถ่าน บ้านในเวียง หมู่ 2

ตำบลเวียง เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ "การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566 “ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566 ในครั้งนี้เป็นการแข่งขันประเภท 10 ฝีพาย ไม่เกิน 12 ฝีพาย ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ตามลำดับ โดยผลการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2566 ได้แก่ ชนะเลิศ

ทีมเอกชัยนาวา จากบ้านวัดหลวง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมปลินยา จากเมืองห้วยทราย สปป.ลาว

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมชมรมเรือเชียงของ 1 จากอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมบ้านหัวเวียง จากอำเภอเชียงของ จ.เชียงราย