กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค ของกลุ่มแม่บ้านภายในเขตเทศบาล

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด งานสงกรานต์ประจำปี 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำคณะเจ้าหน้าที่/พนักงาน/พนักงานจ้าง พร้อมประชาชนทั่วไป โดยเป็นการจัดกิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค ของกลุ่มแม่บ้านภายในเขตเทศบาล การแสดงพลุไฟสวยงามในชุด "ร่ายมนต์รติการ เปิดม่านเมฆา เฉลิมฉลองดารา รับป๋าเวณีปีใหม่เมือง" และการประกวดบอกไฟดอก จากผู้เข้าการแข่งขันทั่วภาคเหนือ