ประชุมกิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุคงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุคงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2566 โดยมี นางประกาย บุญประคอง ประธานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ผู้แทนกำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8และคุณครูจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ครูผู้ฝึกสอน ประธานแม่บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ฯ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยอำเภอเชียงของ ได้มอบหมายให้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุคดังกล่าว ซึ่งจะจัดประกวดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเวียง ในการจัดส่งนางรำเข้าประกวดกิจกรรมรำวงย้อนยุคดังกล่าวต่อไป