กิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของวิทยาคม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัย เกิดการใฝ่รู้ เรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง