กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง อำเภอเชียงของ จัดโครงการศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน "กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุมหางนกยูง อาคารโอท็อปเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 เพื่อแลกเปลี่ยนประสพการณ์การดำเนินงานภายใต้บทบาทสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็ก