กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยมีการจัด "กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคดิจิทัล" จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่วนงานวิชาการ นำทีมโดย นายณรงศักดิ์ ธรรมสาร และคณะ งานวัคซีน นำโดย นางสาวจิตติมา จุฬาวังฤทธิ์ และคณะฯ ทั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เรื่องประเมินความเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม เช่น ความรู้เรื่องปัจจัยและแนวทางจัดการความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และสาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ เป็นต้น