งานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 8 “ชม แช๊ะ ชิม ช๊อป ชิลล์”ณ กาดกองเก่า ถนนสบสม-หาดไคร้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม งานปั่นรักษ์ ครั้งที่ 8 "ชม แช๊ะ ชิม ช๊อป ชิลล์"ณ กาดกองเก่า ถนนสบสม-หาดไคร้ โดยมีคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและรักสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ