งานเสวนาข่วงวัฒนธรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ ณ.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.ณ.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ จัดงานเสวนาข่วงวัฒนธรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงของ โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ นายสมหมาย หลวงสอน นายกเทศบาลตำบลเวียง นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ และส่วนราชการทุกภาคส่วนในอำเภอเชียงของ ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในงานมีการเสวนาเรื่องความเป็นมาของเมืองเชียงของ โดย พระเมธีวชิรโรดม(ท่าน ว.วัชรเมธี ) นายแพทย์นพพร สิทธิสมบัติ และอาจารย์อภิชิต ศิริชัย ลูกหลานคนเชียงของ ที่ได้ร่วมกันบรรยายและเสวนา พร้อมชมนิทรรศการภาพเก่าเมืองเชียงของ และการประกวดการวาดภาพระบายสีของเด็กนักเรียนในหัวข้อเชียงของผองเรา