บันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเชียงของ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ สถานีตำรวจภูธรเชียงของ โดย พันตำรวจเอก เกรียงศักดิ์ ตงศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงของ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง(MOU) ที่จะส่งเสริมและร่วมมือกันในการปฎิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยของประชาชน

3. การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน

4. การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและลดสถิติอุบัติเหตุจากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน