พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนลูกรักเชียงของ การแสดงขับร้องประสานเสียงบทเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นางมนตกานต์ สารทักษิณ รก.ผอ.กองการศึกษา และ นางสาวพรรณวลัย ซู นักวิชาการการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงของ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนลูกรักเชียงของ และ นางสาวนีรนารา มีอาร์ ปันติบุญ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่สนับสนุนการแสดงขับร้องประสานเสียงบทเพลง "บ้านเกิดเมืองนอน" ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของและภาคีเครือข่าย เนื่องในวันพิธีเปิด "กาดก๋างข่วงเมืองเจียงของ" ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงดังกล่าว