พิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักเทศบาล และลูกจ้างเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.