ลงพื้นที่สำรวจทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายในเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยนางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อสำรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายในเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตามข้อมูลจากประชาชน ในการประชุมประชาคมที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว