พิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวนายอำเภอเชียงของ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ บ้านพักนายอำเภอเชียงของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และส่วนราชการและองค์กรเอกชนอื่นๆ ในอำเภอเชียงของ ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว นายวิรุฬห์ สิทธิวงค์ นายอำเภอเชียงของ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566