เทศบาลตำบลเวียงเชียงของจัดกิจกรรมวัน อปพร ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม เนื่องในวัน อปพร ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทั้งนี้ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วัน อปพร" เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป