โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รักการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย ฯลฯ โดยการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประกอบด้วย 3 สี คือสีแดง สีฟ้า สีชมพู โดยมีการแข่งขันกีฬา 6 ชนิด คือ วิ่งกระสอบ ตักน้ำใส่ขวด เก้าอี้ดนตรี อุ้มลูกโป่งอ้อมหลัก ปิดตาทาลิป ฯลฯ และกีฬาผู้ปกครองวิ่งผลัดส่งไม้