โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นายธมลชัย ชัยสุวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด นายประยุทธ์ โพธิ กำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3, หมู่ 2, หมู่ 8, หมู่ 12, หมู่ 7 พ.ต.ท.อาคม ยานะธรรรม รอง.ผกก.สอบสวน สถานีตำรวจภูธรเชียงของ สถานีเรือเชียงของ ตำรวจน้ำเชียงของ เทศบาลตำบลเวียง ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง ทหารพราน ฯลฯ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้ปลอดภัยทันเวลามากที่สุด