โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วม สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยไลน์แดนซ์ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากสวนตุงและโคมไลน์แดนมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจมีการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และนำไปต่อยอดฝึกฝนการออกกำลังกายให้แก่ชุมชนของตนเอง